FANDOM


 
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
==Regulamin Twoja Twarz Brzmi Znajomo Wiki==
 
 
 
#'''Wstęp'''
 
#'''Wstęp'''
 
##​Osoba rejestrująca się na wiki zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu i świadoma jest możliwości poniesienia kary za jego nieprzestrzeganie.
 
##​Osoba rejestrująca się na wiki zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu i świadoma jest możliwości poniesienia kary za jego nieprzestrzeganie.
Linia 10: Linia 8:
 
##Administratorzy w szczególnych przypadkach mają prawo do zaostrzenia lub złagodzenia kar za poszczególne wykroczenia omówione poniżej.
 
##Administratorzy w szczególnych przypadkach mają prawo do zaostrzenia lub złagodzenia kar za poszczególne wykroczenia omówione poniżej.
 
##Użytkownicy z uprawnieniami na okres próbny muszą edytować na wiki jeżeli nie będą edytować przez tydzień w przeciwnym razie zostaną odebrane im uprawnienia.
 
##Użytkownicy z uprawnieniami na okres próbny muszą edytować na wiki jeżeli nie będą edytować przez tydzień w przeciwnym razie zostaną odebrane im uprawnienia.
##Okres próbny użytkownika kończy się wtedy kiedy zadecyduje o tym biurokrata lub administrator, najważniejsze zdanie należy do osoby, która nadała takiemu użytkownikowi uprawnienia.
+
##Okres próbny użytkownika kończy się wtedy kiedy zadecyduje o tym administrator lub biurokrata, najważniejsze zdanie należy do osoby, która nadała użytkownikowi uprawnienia.
  +
 
#'''Edycje na wiki'''
 
#'''Edycje na wiki'''
##'''​'''Zezwala się na publikowanie treści związanych tylko i wyłącznie z programem i zgodne z jego fabułą.
+
##Zezwala się na publikowanie treści związanych tylko i wyłącznie z programem i zgodne z jego fabułą.
##Prosi się o dodawanie kategorii tylko z [http://pl.czarodziejki.wikia.com/wiki/Twoja_Twarz_Brzmi_Znajomo_Wiki:Kategorie listy kategorii]. Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowej kategorii należy zwrócić się do któregoś z administratorów wiki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia podlega karze od tygodnia do miesiąca.
+
##Prosi się o dodawanie kategorii tylko z [[Specjalna:Kategorie|listy kategorii]]. Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowej kategorii należy zwrócić się do któregoś z administratorów wiki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia podlega karze od tygodnia do miesiąca.
 
##Wandalizm karany jest blokadą od miesiąca do na zawsze (patrz punkt 1.4).
 
##Wandalizm karany jest blokadą od miesiąca do na zawsze (patrz punkt 1.4).
 
##W artykułach, w miarę możliwości, prosi się o używanie szablonów.
 
##W artykułach, w miarę możliwości, prosi się o używanie szablonów.
 
##Pisząc na czyjejś tablicy należy się podpisywać. Za niepodpisywanie się użytkownik dostaje upomnienie (3 upomnienia to blokada na tydzień).
 
##Pisząc na czyjejś tablicy należy się podpisywać. Za niepodpisywanie się użytkownik dostaje upomnienie (3 upomnienia to blokada na tydzień).
##Edytując artykuł trzeba przestrzegać zasad ortografii, interpunkcji oraz estetyki. Należy stosować, np. ó, a nie o.
+
##Edytując artykuł trzeba przestrzegać zasad ortografii, interpunkcji oraz estetyki. Należy stosować polskie znaki. Użytkownik, który nie będzie przestrzegał tej zasady otrzyma upomnienie od administratora, jeżeli taki użytkownik się nie przystosuje otrzyma dwie godziny kary.
 
##Umieszczanie wulgaryzmów na wiki karane jest blokadą od miesiąca do roku. Dotyczy się to również zdjęć i filmów.
 
##Umieszczanie wulgaryzmów na wiki karane jest blokadą od miesiąca do roku. Dotyczy się to również zdjęć i filmów.
  +
 
#'''Zdjęcia'''
 
#'''Zdjęcia'''
 
##​Do artykułów należy dodawać zdjęcia związane tylko z tematyką programu.
 
##​Do artykułów należy dodawać zdjęcia związane tylko z tematyką programu.
Linia 28: Linia 27:
 
##Nie należy dodawać obrazów bezcelowo, tj. dodawać i nigdzie ich nie umieszczać. Podlega to karze blokady na tydzień.
 
##Nie należy dodawać obrazów bezcelowo, tj. dodawać i nigdzie ich nie umieszczać. Podlega to karze blokady na tydzień.
 
##Do dodanych zdjęć należy wybierać licencję. Za nie dodanie licencji taki użytkownik zostanie upomniany przez administratora, jeżeli po upomnieniu użytkownik nadal nie będzie wybierał licencji otrzyma trzy dni kary, jeżeli to nie pomoże, kara będzie się zwiększać. Kiedy użytkownik nie będzie wiedział jakiej licencji użyć należy zwrócić się do administratora.
 
##Do dodanych zdjęć należy wybierać licencję. Za nie dodanie licencji taki użytkownik zostanie upomniany przez administratora, jeżeli po upomnieniu użytkownik nadal nie będzie wybierał licencji otrzyma trzy dni kary, jeżeli to nie pomoże, kara będzie się zwiększać. Kiedy użytkownik nie będzie wiedział jakiej licencji użyć należy zwrócić się do administratora.
  +
 
#'''Profil użytkownika'''
 
#'''Profil użytkownika'''
##Użytkownikom pozostawia się dowolność w zdjęciach dodawanych do ich profilów. Mogą one nie być związane z tematyką wiki, jednak nie mogą łamać punktów 2.8, 3.3 oraz 3.6 regulaminu.
+
##Użytkownikom pozostawia się dowolność w zdjęciach dodawanych do ich profilów. Mogą one nie być związane z tematyką wiki, jednak nie mogą łamać punktów 2.7, 3.3 oraz 3.6 regulaminu.
  +
 
#'''Forum'''
 
#'''Forum'''
##​Użytkownikom pozostawia się dowolność w korzystaniu z forum, pod warunkiem, że nie łamią punktów 2.7, 2.8, 3.3 oraz 3.6.
+
##​Użytkownikom pozostawia się dowolność w korzystaniu z forum, pod warunkiem, że nie łamią punktów 2.7, 3.3 oraz 3.6.
 
##Należy również tworzyć nowe wątki w odpowiednich działach. Nieprzestrzeganie grozi karą od miesiąca do roku blokady.
 
##Należy również tworzyć nowe wątki w odpowiednich działach. Nieprzestrzeganie grozi karą od miesiąca do roku blokady.
  +
 
#'''Podsumowanie'''
 
#'''Podsumowanie'''
 
##​Wszyscy użytkownicy, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 
##​Wszyscy użytkownicy, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 
##Niesubordynacja podlega karom omówionym w punktach powyżej.
 
##Niesubordynacja podlega karom omówionym w punktach powyżej.
##Zastrzega się prawo do zmian w regulaminie, poprawek i korekt. 
+
##Zastrzega się prawo do zmian w regulaminie, poprawek i korekt.
[[Kategoria:Strony specjalne]]
+
  +
==Zobacz też==
  +
{{Wiki}}
  +
<noinclude>[[Kategoria:Organizacja|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Aktualna wersja na dzień 06:04, sie 26, 2016

 1. Wstęp
  1. ​Osoba rejestrująca się na wiki zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu i świadoma jest możliwości poniesienia kary za jego nieprzestrzeganie.
  2. Za złamanie któregoś z punktów regulaminu grożą kary lub blokady przyznawane wedle uznania administratora.
  3. Administrator ma obowiązek upomnieć użytkownika popełniającego wykroczenie zanim go zablokuje. Wyjątkiem jest wandalizm prowadzący do zniszczenia wielu treści na wiki. Wówczas administrator ma prawo zablokować użytkownika natychmiast na termin uznany przez siebie za stosowny.
  4. Administracją wiki są administratorzy i biurokraci.
  5. Kontakt z administratorami możliwy jest przez tablicę lub inne (takie jak GG, Facebook, Twitter etc.) jeśli administrator upubliczni je w swoim profilu.
  6. Prawo do edycji tego regulaminu mają tylko administratorzy wiki.
  7. Administratorzy w szczególnych przypadkach mają prawo do zaostrzenia lub złagodzenia kar za poszczególne wykroczenia omówione poniżej.
  8. Użytkownicy z uprawnieniami na okres próbny muszą edytować na wiki jeżeli nie będą edytować przez tydzień w przeciwnym razie zostaną odebrane im uprawnienia.
  9. Okres próbny użytkownika kończy się wtedy kiedy zadecyduje o tym administrator lub biurokrata, najważniejsze zdanie należy do osoby, która nadała użytkownikowi uprawnienia.
 1. Edycje na wiki
  1. Zezwala się na publikowanie treści związanych tylko i wyłącznie z programem i zgodne z jego fabułą.
  2. Prosi się o dodawanie kategorii tylko z listy kategorii. Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowej kategorii należy zwrócić się do któregoś z administratorów wiki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia podlega karze od tygodnia do miesiąca.
  3. Wandalizm karany jest blokadą od miesiąca do na zawsze (patrz punkt 1.4).
  4. W artykułach, w miarę możliwości, prosi się o używanie szablonów.
  5. Pisząc na czyjejś tablicy należy się podpisywać. Za niepodpisywanie się użytkownik dostaje upomnienie (3 upomnienia to blokada na tydzień).
  6. Edytując artykuł trzeba przestrzegać zasad ortografii, interpunkcji oraz estetyki. Należy stosować polskie znaki. Użytkownik, który nie będzie przestrzegał tej zasady otrzyma upomnienie od administratora, jeżeli taki użytkownik się nie przystosuje otrzyma dwie godziny kary.
  7. Umieszczanie wulgaryzmów na wiki karane jest blokadą od miesiąca do roku. Dotyczy się to również zdjęć i filmów.
 1. Zdjęcia
  1. ​Do artykułów należy dodawać zdjęcia związane tylko z tematyką programu.
  2. Należy dodawać zdjęcia w największej możliwej rozdzielczości.
  3. Zabrania się dodawania zdjęć o tematyce erotycznej lub pornograficznej. Z rozróżnieniem na:
   • erotyczne - przedstawiające ludzi w dwuznacznych pozycjach, jednak bez widocznych intymnych części ciała.
   • pornograficzne - przedstawiające ludzi w dwuznacznych pozycjach, bez ubrań, ukazujące nagość i intymne części ciała.
  4. Za dodawanie zdjęć o tematyce erotycznej grozi kara blokady od miesiąca do roku, a pornograficznej kara blokady od roku do na zawsze.
  5. Nie należy dodawać obrazów bezcelowo, tj. dodawać i nigdzie ich nie umieszczać. Podlega to karze blokady na tydzień.
  6. Do dodanych zdjęć należy wybierać licencję. Za nie dodanie licencji taki użytkownik zostanie upomniany przez administratora, jeżeli po upomnieniu użytkownik nadal nie będzie wybierał licencji otrzyma trzy dni kary, jeżeli to nie pomoże, kara będzie się zwiększać. Kiedy użytkownik nie będzie wiedział jakiej licencji użyć należy zwrócić się do administratora.
 1. Profil użytkownika
  1. Użytkownikom pozostawia się dowolność w zdjęciach dodawanych do ich profilów. Mogą one nie być związane z tematyką wiki, jednak nie mogą łamać punktów 2.7, 3.3 oraz 3.6 regulaminu.
 1. Forum
  1. ​Użytkownikom pozostawia się dowolność w korzystaniu z forum, pod warunkiem, że nie łamią punktów 2.7, 3.3 oraz 3.6.
  2. Należy również tworzyć nowe wątki w odpowiednich działach. Nieprzestrzeganie grozi karą od miesiąca do roku blokady.
 1. Podsumowanie
  1. ​Wszyscy użytkownicy, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
  2. Niesubordynacja podlega karom omówionym w punktach powyżej.
  3. Zastrzega się prawo do zmian w regulaminie, poprawek i korekt.

Zobacz teżEdytuj

Najważniejsze strony na Twoja Twarz Brzmi Znajomo Wiki:
Organizacja: O nasAdministratorzyPortal społecznościPomocRegulamin
Złóż wniosek o: Uprawnienia
Pomóż wiki: Nieskategoryzowane plikiNieskategoryzowane stronyPotrzebne stronyPotrzebne plikiZalążki artykułów
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.